Řádná péče o elektrokolo

Obr.: ElektrokoloKaždé elektrokolo vyžaduje k řádnému provozu pravidelnou údržbu a kontrolu, která se týká jak jeho mechanických částí (jako na běžném kole), tak i elektronické instalace.

Mezi základní úkony pravidelné údržby patří:

Před každou jízdou:

 • Kontrola dotažení rychloupínacích šroubů, včetně skládacích mechanismů u skládacích kol.
 • Kontrola funkčnosti a seřízení brzd, včetně dosedání brzdových destiček / špalíků.
 • Kontrola nahuštění pneumatik a stavu kol (deformace, vůle, volnost v otáčení).
 • Kontrola dotažení paprsků, řídítek, hlavy řízení, středu šlapadel a klik.
 • Kontrola činnosti měničů rychlosti (přehazovačky).
 • Kontrola stavu baterie a správné funkce elektropohonu.

V případě zjištění nedostatků zajistěte nejprve nápravu!

Každý týden nebo každých 200km navíc:

 • Mazání řetězu, ložisek, čepů
 • Promazání a seřízení funkce měniče rychlostí, mazání ústí bowdenů
 • Kontrola stavu pneumatik – desénu a měření tlaku v pneumatikách
 • Kontrola vycentrování ráfků kol, dotažení paprsků a případné seřízení
 • Kontrola dotažení všech šroubových spojů, správné polohy, nastavení a míry opotřebení všech komponent


Součástí pravidelné údržby je, v závislosti na způsobu užívání, také neprodlené očištění a osušení kola, čištění řetězu, mazání otočných komponent a další běžné úkony, zamezující nadměrnému opotřebení nebo korozi dílů elektrokola.

Po ujetí prvních 200 km nebo 2 měsíců od koupi doporučujeme realizovat u Vašeho autorizovaného prodejce garanční prohlídku. Garanční prohlídka je bezplatná, ale v případě, že budou zjištěny nedostatky v seřízení či údržbě, budou servisem odstraněny za běžnou servisní sazbu.

Údržbu i opravy doporučujeme svěřit odbornému servisu.

Dobíjení a péče o baterii

Elektrický obvod a baterii ovládejte a užívejte podle návodu, který jste obdrželi s elektrokolem. Baterii je nezbytné udržovat nabitou. Pokud se kolo nevyužívá, dochází u ní k samovybíjení, proto je doporučeno plné nabití 1 x za měsíc.  Neskladujte baterii ve vybitém stavu!

Zabraňte mechanickému poškození akumulátoru a vyřazený akumulátor ani jiné komponenty produktu nevhazujte do komunálního odpadu, ale odevzdejte na sběrném místě! Informujte se o zacházení, vrácení a recyklaci tohoto výrobku u svého prodejce nebo na příslušném úřadu veřejné správy. Ujistěte se o správné likvidaci produktu.Během životnosti baterie a s přibývajícím počtem nabíjecích cyklů dochází k přirozenému poklesu její kapacity. Záruka ≠životnost.

V případě, že je akumulátor vybaven USB konektorem, nedoporučujeme tento používat k nabíjení mobilních telefonů. K nabíjení těchto zařízení používejte jen originální nabíječky.

Upozornění:

 • napájecí napětí pro nabíječku je 230V/50Hz, nabíječka je určena pro provoz v normálním, suchém  prostředí
 • při nabíjení umístěte nabíječku na bezpečné a nehořlavé místo, zahřátí nabíječky při nabíjení je normální
 • neotvírejte nabíječku a nezasahujte do vnitřního zapojení
 • nepoužívejte k nabíjení jinou nabíječku než tu, kterou jste obdrželi k vašemu modelu  elektrokola
 • chraňte baterií i nabíječku před silnými nárazy a místy s vysokou teplotou nebo mrazem

 

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

Před každou jízdou překontrolujte stav jednotlivých součástí, plnou funkčnost brzd, upevnění kol a řízení, včetně dotažení šroubových spojů a ujistěte se o nabití baterie. V případě zjištění nedostatků nejprve závady odstraňte. S využíváním elektrického pohonu a jeho ovládáním se seznamte nejprve na méně frekventované ploše, např. parkovišti. Nevystavujte elektrokolo dešti, nejezděte v hluboké vodě a neumývejte proudem vody.

Při jízdě za snížené viditelnosti používejte osvětlení. V případě, že přepravujete předměty na nosiči zavazadel dbejte na jejich pevné uchycení a nepřekračujte maximální nosnost nosiče 10kg. Při přehazování převodů šlapejte menší silou, aby došlo ke snadnějšímu přesunutí  řetězu. U kol s 21 a více rychlostmi volte kombinace převodů, při kterých se méně kříží řetěz (u malého kola ve středu volte spíše větší  kolečka vzadu a naopak).

Elektrokolo je určeno k běžnému rekreačnímu využití  na cestách vhodných pro cyklistiku a zatížení do limitu udaného výrobcem. Nepoužívejte elektrokolo v náročném terénu, s nadměrným zatížením nebo způsobem, který odporuje jeho určení. Elektrickou asistenci využívejte v minimálním nezbytném rozsahu, záběr motoru využívejte krátkodobě. Výkon motoru je dimenzovaný jako pomoc při šlapání, nikoliv trvalá hybná síla. V případě přetěžování může dojít k vypnutí systému ochranou motoru a elektroinstalace. Dodržujte platnou legislativu provozu na pozemních komunikacích a  pravidla provozu.

Jízdní kolo musí pro provoz na pozemních komunikacích splňovat požadavky  vyhlášky 341/2002 Sb (příloha 13) a norem ČSN, včetně povinných odrazek a osvětlení pro případ jízdy za snížené viditelnosti. Za dodržování shody s uvedenými požadavky (např. potřebné dovybavení kola) nenese dodavatel odpovědnost. Pokud na kole realizuje zákazník změny na komponentech elektroinstalace a motorizace, přenastavení továrních hodnot nebo montáž dodatečných ovladačů (např. otočný akcelerátor, změna motorizace, změna typu baterie, používání jiné než dodané nabíječky) přichází tím o záruku. Všechny dodávané výrobky jsou určeny k rekreačnímu (hobby) využití, což předurčuje charater a přiměřenou četnost jejich užívání - příležitostné užití a omezený časový rozsah (nikoliv každodenní profesionální využití (např. doručovatel, kurýrní služby) či velký a frkventovaný časový rozsah užívání).   Doporučujeme rovněž užívání cyklistické přilby a brýlí.

STANDARDNÍ ZÁRUKA A SERVIS

Dbáme na to, aby elektrokola Lectron prodávali pouze dobře zavedení prodejci s praxí v servisu a kvalifikovaným personálem. Nárok na případné záruční opravy můžete proto uplaňovat u autorizovaného prodejce, kde jste výrobek zakoupili.   Mějte na paměti, že úkony běžné údržby, popsané výše, nespadají do záručního plnění. Každý autorizovaný prodejce Vám je však v případě Vašeho zájmu rád provede jako standardní službu. Elektrokolo navíc kromě řádné péče o baterii  nevyžaduje prakticky o nic více údržby, než kterékoliv správně udržované jízdní kolo. Zanedbání kontroly a údržby ale může vést ke vzniku rozsáhlejších závad, které mohou mít vážné důsledky jak na životnost elektrokola tak i na bezpečnost jeho provozu.

Prodejce na elektrokola samozřejmě poskytuje spotřebiteli standardní záruku 24 měsíců, včetně baterie. Záruka se podle zákona nevztahuje na běžné opotřebení produktů (nebo jejích dílů) způsobené používáním. To znamená, že životnost některých komponent může být při běžném užívání výrobku logicky kratší, protože se zkrátka opotřebovávají - např. pneumatiky, brzdové destičky a špalíky, bowdeny, řetězová a ozubená soukolí, ložiska, pohyblivé sučásti motorů a rozebiratelné spoje. Výplety kol a jednotlivé elektrické a mechanické komponenty vyžadují pravidelnou kontrolu a údržbu popsanou v uživatelských instrukcích a  seřizování, které spadá do běžné údržby. Poskytovaná záruka v zákonném rozsahu  se proto nevztahuje na poruchy vzniklé nesprávným užíváním, nedodržením uživatelských instrukcí, zanedbáním údržby, zaplavení elektroinstalace vodou a opotřebení jednotlivých součástí v důsledku užívání.

Typickou závadou, zůsobenou zanedbáním údržby (a tím pádem nezáruční), může být například poškození baterie, kterou zákazník na podzim uskladní v polovybitém stavu a na jaře, po šesti měsících bez nabíjení, zjišťuje, že baterie je poškozena - buď nejde nabít , nebo kolo dosahuje po nabití  podstatně kratší dojezd. Pokles napětí pod mezní hodnotu totiž způsobil nevratnou změnu chování baterie. Možností opravy je repase nebo výměna baterie za novou.

Jiným příkladem nezáruční závady, způsobenou zanedbáním údržby, je poškození rovinnosti výpletu a ráfku, tzv. osmice. Zákazník delší dobu nekontroloval výplet kola, došlo k uvolnění paprsků (drátů výpletu), ztrátě geometrie kola a v důsledku i poškození některých paprsků a jejich uložení v ráfku. Je třeba mít na paměti, že u kol s elektromotorem ve středu kola, zejména vybavených kotoučovou brzdou, jsou paprsky kol vystaveny větším momentům sil než na běžném kole a v důsledku  může dojít i k jejich dřívějšímu povolení.

V případě zájmu o další informace se obraťne na autorizované prodejce nebo specializovaná servisní místa:

Autorizovaný servis baterií:

Autorizovaný servis elektrokol:

 

 

Návody ke stažení

Prohlášení o shodě ke stažení